...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wpływ wojny na koniunkturę

Główny Urząd Statystyczny wraz z kwietniowym komunikatem o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach opublikował wyniki ankiety dotyczącej wpływu wojny na Ukrainie na działalność polskich firm.

Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania dotyczące obecnych i przewidywanych konsekwencji wojny dla firm a także jej wpływu na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wyniki badań zaprezentowano w podziale na następujące obszary gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową oraz zakwaterowanie i gastronomię.

Z badań wynika, że przedstawiciele każdej z analizowanych branż – choć w różnym stopniu – odczuwają negatywne konsekwencje sytuacji na Ukrainie. Jako poważne ocenia je 29,1% przedsiębiorców z branży transportowej i magazynowej, 28,5% z branży zakwaterowania i gastronomii oraz 26,1% z budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.  Ponadto, zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo to branże, w których największy odsetek (odpowiednio 10,7% oraz 10,5%) firm określa skutki wojny jako zagrażające stabilności firmy. Przetwórstwo przemysłowe jest obszarem, w którym największa grupa firm określa skutki sytuacji na Ukrainie jako „nieznaczne”.

Wśród negatywnych skutków wojny we wszystkich branżach najczęściej wskazywany jest wzrost kosztów. Na ten problem zwróciło uwagę m.in. 86,6% firm budowlanych, 73,9% firm z grupy „zakwaterowanie i gastronomia” i 71,4% firm transportowych i magazynowych. Przedsiębiorstwa w poszczególnych branżach odnotowują również inne problemy – w tym zakłóceń w łańcuchu dostaw (63,7% firm reprezentujących przetwórstwo przemysłowe, 57,9% budownictwo i 46,0% handel hurtowy), spadku sprzedaży (47,7% ankietowanych z branży zakwaterowania i gastronomii, 36,6% z handlu detalicznego, 27,9%  transportu i magazynowania). Wśród negatywnych skutków wskazywana jest również kwestia zrywania umów ze wschodnimi kontrahentami – najczęściej w przetwórstwie przemysłowym – 15,3% ankietowanych firm (a np. 13,4% w handlu hurtowym i 12,8% w handlu detalicznym).

Wojna mocno wpływa również na ruchy w obszarze zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Przedstawiciele wszystkich branż wskazują zarówno na odpływ ale również i napływ pracowników ze Wschodu. Wśród branż, w których najczęściej wskazywano na problem odpływu pracowników z Ukrainy w ostatnim miesiącu, znalazły się m.in.  zakwaterowanie i gastronomia (35,2% ankietowanych), przetwórstwo przemysłowe (32.3%) oraz budownictwo (28,0%).  Jako „poważny” określa ten problem m.in. 9,4% przedsiębiorstw z branży transportu i magazynowania i 7,4% budowlanych. Co ciekawe, duża grupa przedsiębiorców zgłasza również napływ pracowników z Ukrainy w ostatnim czasie. W największym stopniu (45,7% ankietowanych) widoczny jest on w przypadku zakwaterowania i gastronomii.


Źródło: KIG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF